Jhooghiemstra
Image default
Recreation / Pets

Tekort op sociaal domein

De gemeentes moeten een coalitieakkoord afsluiten om het tekort op het sociaal domein aan te pakken. Verschillende gemeenten komen niet uit met het budget en moeten dus bezuinigen. Gemeenten hebben budgetten gemaakt voor het sociaal domein voor de komende jaren om het tekort terug te keren. Wel verschilt het per gemeente hoe ze dit probleem aanpakken.

In Eindhoven gaat men vacature sociaal domein weg halen om de tekorten te verminderen. De gemeente wil minder verwijzingen naar het sociale domein en meer naar dure specialistische zorg.  Er zal dus meer uitbesteed worden aan particuliere organisaties in plaats van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat ze de kosten kunnen besparen.

Nijmegen daartegen wil betere zorg voor minder kosten door hun zaken beter te organiseren. De stad start met een pilot waar ze zich richten op gezinnen waar meerdere problemen voor doen. Bij de pilot staat centraal dat ze doen wat nodig is. De campagne moet zo 300 duizend euro besparen in hat jaar 2019 en de verwachtingen zijn dat in het jaar 2022 de besparingen kunnen oplopen tot 1 miljoen. Een jaar later is de gemeente er van overtuigd dat het 2 miljoen per jaar kan besparen. Vacature WMO consulent zal hier wel onder gaan lijden.

Breda wil 2021 alle tekorten weg gewerkt hebben. Door veel actieplannen willen zij dit realiseren. De gemeente gaat in gesprek met doorverwijzers om een betere grip te krijgen op jeugdhulp. Daarnaast reserveert de gemeente een percentage voor onderzoek voor het sociaal domein.

Andere gemeente zoals Tilburg en Utrecht kiezen er voor om niet te bezuinigen. Zij zijn er van overtuigd dat slimmere uitvoering meer impact zal hebben dan bezuinigen. Ze zijn van mening dat ze straks met minder geld dezelfde goeie service kunnen verlenen en daarom gaan ze nu niet besparen. De gemeente zal ongeveer zo 10 miljoen in het domein investeren om het domein te verbeteren.

https://professionalpartners.nl/