Jhooghiemstra
Image default
Gezondheid

Reintegratie van een werknemer met een burn-out

Reïntegratie van een Werknemer na Burnout: Het reïntegratieproces vereist dat beide partijen het eens zijn met de taak die voor handen is. Een succesvolle terugkeer naar het werk zal inspanning vergen van de werknemer en van u als manager. De duur van een burnout zal per individu verschillen. Gemiddeld zullen mensen met burn-out na 55 tot 100 dagen langzaam de draad weer oppakken.

Kun je als leidinggevende het re-integratieproces stimuleren? In dit artikel behandelen we een stappenplan over wat u als manager kunt doen voor een soepele en succesvolle terugkeer van de medewerker.

Communicatie

De eerste stap is altijd communicatie. De meeste managers houden tijdens de afwezigheid van de werknemer contact via e-mail of telefoon. Wanneer de werknemer bereid is, is het belangrijk om een ontmoeting te plannen. Tijdens het eerste gesprek dienen de volgende punten besproken te worden:

De huidige stand van zaken

De belangrijkste, primaire vraag moet zijn “Hoe gaat het op dit moment met je?”. Om te begrijpen wat u van de werknemer kunt verwachten, kunt u dit het beste niet negeren. Mensen die last hebben of hebben gehad van een burn-out houden vaak langdurige klachten. Vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen kunnen lang aanhouden. Het is zowel voor u, uw leidinggevende, als voor de werknemer belangrijk dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen eventuele onderliggende zorgen, problemen of angsten in relatie tot hun werk echt naar voren komen.

Ten tweede is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken. Begin een gesprek over de reden van de burn-out. Was het met name prestatiedruk of veeleisende werktijden. U wilt natuurlijk voorkomen dat uw werknemer in de toekomst uitvalt. Door te weten wat de oorzaak was, kunt u bedenken hoe u een burn-out in de toekomst kunt voorkomen.

https://www.ndoorherstel.nl/wat-wij-doen/burn-out-re-integratie/