Jhooghiemstra
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Gerichte training om succesvoller te ondernemen

Het uitgangspunt bij een training, georganiseerd door Outplacementbureau Werkcontact, is de formulering van de gewenste verandering van uw medewerker of een afdeling. Daarvoor worden vooraf concrete doelstellingen vastgesteld. Ook worden er afspraken gemaakt hoe de geleerde vaardigheden na de training in praktijk worden gebracht. Werkcontact verzorgt niet alleen de trainingssessie, maar verzorgt ook de opvolging en aansturing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Een probleem staat nooit alleen

Het zijn vaak sluimerende kwesties, die niet direct onder woorden zijn te brengen, die de gang van zaken op een afdeling verstoren. Het vinden van de oorzaken is een van onze specialisaties. Probleemanalyse bij mensen is een chirurgische activiteit die veel tact, kennis van zaken en inzicht vraagt. Het zijn persoonlijke zeer vertrouwelijke gesprekken, die vaak een emotioneel verloop hebben. Nadat wij een probleemanalyse hebben uitgevoerd, doen wij u hiervan verslag gekoppeld met voorstellen hoe hiermee om te gaan.

Voor management en staffunctionarissen

Trainingen door Werkcontact verzorgt zijn altijd maatwerk. Zij zijn gericht op praktijksituaties binnen uw organisatie. In kleinere groepen worden praktijksituaties besproken en eventueel in rollenspellen beleefd. Het zelf ondervinden werkt altijd beter dan allerlei theorieën. Doorgaans zijn het actieve trainingen gekoppeld met huiswerkopdrachten. Trainingen worden altijd afgerond met individuele actieplannen.

Ondersteuning aan medewerkers die het even niet zien zitten

Uw medewerker zit in een dip. Dit kan voortkomen doordat de medewerker is vastgeroest in het werk, problemen heeft met collega’s of met een reorganisatie. Dit is zeker niet prettig voor de getroffen medewerker maar het kan ook uw onderneming benadelen. Het inschakelen van derden kan een oplossing zijn. Iemand die neutraal de zaken analyseert en persoonlijk de medewerker begeleidt tot een happy end. Werkcontact heeft alle specialisme en ervaring in huis om dit voor u te verwezenlijken.

Advies en begeleiding

Omgaan met medewerkers kan soms lastig zijn. Onverwachte situaties in de privé sfeer, ziekte, het niet meer kunnen bijhouden van de techniek, wisseling van leiding zijn een paar voorbeelden waardoor een medewerker niet meer voor 100% functioneert. Demotivatie en/of stress kunnen hiervan het gevolg zijn. Werkcontact kan u hierbij van dienst zijn met onderzoek om de ontstane situatie helder te krijgen. Daarna volgt er een advies voor het creëren van verbeteringen.

Outplacement na burn-out

Indien nodig kan Werkcontact de medewerker ook middels outplacement naar een andere werkplek begeleiden. Dat geldt ook voor medewerkers die na hun burn-out van outplacement gebruik willen maken.

Een burn-out behoeft niet het einde te zijn van een carrière

 

https://www.outplacementverzekering.nl