Jhooghiemstra
Image default
Recreation / Pets

De onderwijsinstelling met het grootste besmettingsrisico

De onderwijsinstelling met het grootste besmettingsrisico

Een grondige schoonmaakbeurt is bij elke onderwijsinstelling van belang. Op scholen zitten leerlingen en studenten urenlang met een grote groep in een te kleine ruimte samen. De kans om andere te besmetten met virussen is daardoor réel. Het gaat hierbij niet alleen om het bekende Coronavirus. Ook andere besmettelijke ziektes kunnen tijdens een lesdag makkelijk overgedragen worden. Een desinfecterende schoonmaakmiddel om bijvoorbeeld alle tafels, stoelen, deuren schoon te houden is essentieel. Maar welke onderwijsinstelling heeft de meeste aandacht nodig als het om desinfecterende schoonmaakactiviteiten gaat?

Peuterspeelzaal

 Kinderen vanaf twee jaar kunnen terecht bij een peuterspeelzaal dat dient als een voorschool. Daar leren kinderen onder andere hoe je samen met leeftijdsgenoten samen speelt. Hoewel jonge kinderen een lage besmettingsrisico lopen, is die kans toch aanwezig. Zij spelen namelijk heel de dag door samen.

 

Basisschool

Op de basisschool zitten kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Zij zijn niet meer heel de dag door aan het spelen. In plaats daarvan leren zij de basisvaardigheden die iedereen op een latere leeftijd minimaal moet beheersen. Het besmettingsrisico  op de basisschool is groter dan op de peuterspeelzaal. Kinderen zitten namelijk voor een langere tijd naast elkaar. Maar ook hier voor de basisschool geldt: de kans dat kinderen besmet raken met een virus en die daadwerkelijk overdragen is klein.

 

Middelbare school

Tot slot heb je ook de middelbare school. Hier gaat het niet meer om jonge kinderen maar meer om pubers tussen de 13 en som wel 19 jaar oud. Aangezien de middelbare school (voornamelijk op de havo en vwo) ook bestaat uit jongvolwassen leerlingen, is het besmettingsrisico hier het grootst.

 

Als je de peuterspeelzalen,  basis-en middelbare scholen met elkaar vergelijkt, valt te concluderen dat het besmettingsrisico op allerlei virussen en ziektes het grootst is op middelbare scholen. De kans dat kleine kinderen elkaar en andere besmetten is laag. Desondanks,  desinfecterende schoonmaakmiddelenzijn nodig op alle onderwijsinstellingen om geen enkel risico te lopen.

https://www.fayon.nl/